Emeralda og livet i indre Oslofjord

Båttypen Vista 28

I 39 år regjerte båtbygger Aanon Kittelsen i båtbuene på Lekerøya. Det vil si; båtbua slik vi har sett den siden 1952 sto ikke der da Aanon begynte sitt arbeid som båtbygger. Da foregikk båtbyggingen i to gamle bygninger som sto der det nye båtbyggeri etter hvert ble stående.

De første årene var det vanlige bruksbåter som ble sjøsatt fra Lekerøya. Etter hvert økte Aanon Kittelsen anseelse i faget og i kjølevannet av tradisjonelle reketrålere fulgte motorkryssere, redningsskøyter og lystseilere både til inn og utland. I alt ca. 250 båter ble sjøsatt fra båtbyggeriet på «Øya». I tillegg sørget Anons mange dyktige håndverkere for å restaurere og forlenge mange andre fartøyer.

Aanon Kittelsen hadde lang fartstid i båtbyggerfaget da beslutningen om å etablere båtbyggeri på Lekerøya ble tatt i årsskifte 1941/42. Han hadde vært med på å bygge redningsskøyter på Lindstøl og flotte lystseilere inne hos Sigurd Herbern i Oslo. Blant konstruktørene som etter hvert kom til å bli kjent med arbeidsstokken ute på Lekerøya var navn som Richard G. Furuholmen, Bjarne Aas, Jan Herman Linge, Cecil Chr. S tephansen og ikke minst, Sigurd Herbern.
Alle tok de etter hvert turen ned til Risør, ble henta på indre havn av en båt fra «Øya» og stilte opp med ruller med konstruksjonstegninger under armen. Flere av trebåtene ble eksportert, bl.a. til USA og England.

Den siste båten som ble bygget på Lekerøya var en 40 fots skøyte som het «Vanadis» og det var på slutten av 70 åra. Noen år senere i 1982 ble punktum satt for Aanon Kittelsens virke som båtbygger på Lekerøya. En æra var over.

Ryktene sier at Vista 28 også er konstruert av Kittelsen, men det er en sannhet med modifikasjoner. Aanon Kittelsens båtbyggeri lå som tidligere nevnt på Lekerøya, og for at arbeiderne kunne komme frem og tilbake, hadde de en nederlandsk trebåt. Da tidene for dyre trebåter/yachter ble dårligere sånn på slutten av 1960-årene, fant de ut at de skulle prøve seg på plast. Da brukte de den nederlandske båten som plugg, og dermed var Vistaen født. Det ble laget noen Vistaer hos Aanon Kittelsen med nydelig trearbeid.

Kilde:
Wikipedia
Aust-Agder Blad
Aust-Agder Blad
ArkivportalenVista 28 ble laget på Aanon Kittelsens Båtbyggeri i Risør.