Emeralda og livet i indre Oslofjord

Første opptak