Skifter vinduer i kahytt

 
 Vinduene er matte og slitt etter 36 års bruk. De ble skiftet ut i dag og nye "plast-glassplater" satt på.